актуальність насамперед

 

 

Times of Ukraine

 

 

actuality first

 

 

 

 

 

 

 

The Open

Social Tribune

 

 

Times of Ukraine - TimesOfU.com

 

 

Відкрита

Громадська

Трибуна

Головна - Home

 

 

 

 

 

 

Advertise with us | About us | Contact us

 

 

 

 

 

Реклама у нас | Про нас | Пишіть нам

 

 

 

 

 

Art of U® - Мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виставка живопису та графіки "Київський романс" у Музеї Шолом-Алейхема, філія Музею історії міста Києва

Виставка працює з 12 серпня по 8 вересня 2023 року

Виставка організована в рамках проєкту "Стіна непорушна. Сонце у серці" за підтримки мистецької онлайн-платформи ART OF U.

Організатор: Наталія Бондаренко - відомий мистецтвознавець, драматург, режисер та сценарист документального кіно, куратор міжнародних художніх проєктів та виставок, директор художніх програм Українського гуманітарного фонду, член Національної спілки художників України.

Представлені роботи переносять нас в унікальну атмосферу, яку упродовж часу створювала творча інтелігенція української столиці, наповнюючи її життєвою філософією.

Художники, які оспівують поетику Києва, створюють чудовий культурний фонд у вигляді неперевершених творів, що відображають світ ніжності та пристрасті, філософського споглядання високої естетики життя, що, власне, протистоїть бідам та нещастям, несправедливості та темним періодам історично важливих подій.

У своїх роботах талановиті художники Людмила Туркевич, Ірина Климова, Костянтин Ляшев, Тарас Бойченко, Марина Яценко, Юрий Яковлев-Суханов, Маргарита Крижановська, Павло Шарко, Данило Ноздря та інші відтворюють камерну атмосферу мирного життя, коли закоханість, сімейний затишок та головне київський міський романс, який є тим камертоном, на який налаштовані автори, спонтанно чи свідомо.

Музей Шолом-Алейхема - вул. Велика Васильківська, 5 ("Арена Сіті"), Київ. Тел. (044) 235 17 34

Музей працює з вівторка по неділю, з 11:00 по 17:00, окрім понеділка. Останній четвер місяця - санітарний день, Музей не працює для відвідувачів.

. . . .

Exhibition of paintings and graphics "The Kyiv Romance" at the Sholom-Aleichem Museum, a branch of the Kyiv History Museum

The exhibition runs from August 12 to September 8, 2023

The exhibition is organised within the framework of the project "Wall is indestructible. Sun in heart" with the support of the online platform ART OF U.

Organiser:Natalia Bondarenko - a well-known art critic, playwright, director and screenwriter of documentary films, curator of international art projects and exhibitions, director of art programmes of the Ukrainian Humanitarian Fund, member of the National Union of Artists of Ukraine.

The presented works bring us to a unique atmosphere, which over time was created by the creative circle people of the Ukrainian capital, filling it with a philosophy of life.

Artists who sing the poetics of Kyiv create a cultural fund in the form of unsurpassed works that reflect the wonderful world of tenderness and passion, philosophical contemplation of the high aesthetics of life, which, in fact, opposes troubles and misfortunes, injustice and dark periods of historically important events.

In their works, talented artists Lyudmila Turkevich, Iryna Klymova, Kostyantyn Lyashev, Taras Boychenko, Marina Yatsenko, Yuriy Yakovlev-Sukhanov, Margarita Kryzhanovska, Pavlo Sharko, Danylo Nozdrya and others recreate the chamber atmosphere of peaceful life, when love, family coziness and, most importantly, Kyiv city romance, which is the tuning fork the authors are attuned to, spontaneously or consciously.

Sholom-Aleichem Museum - Velyka Vasylkivska Street, 5 ("Arena City"), Kyiv. Tel. (044) 235 17 34. The museum is open from Tuesday to Sunday, from 11:00 to 17:00, except Monday. The last Thursday of the month is sanitary day, the Museum is closed for visitors.

© Times of Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

друк сторінки | верх сторінки | попередня сторінка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertise with us | About us | Contact us

© Times of Ukraine® Times of U®. All rights reserved

 

 

 

 

Реклама у нас | Про нас | Пишіть нам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online platform - Онлайн платформа

The Times of Ukraine

"Таймс оф Юкрэйн"

"Часи України"

"Времена Украины"

 

 

Times of U®

Times of Ukraine®

 

 

When using materials of Times of Ukraine/Times of U in full or in part, the reference or the hyperlink to the Times of Ukraine/Times of U is obligatory. Not for commercial use. При повному або частковому використанні матеріалів Times of Ukraine посилання/активне посилання на проект обов'язкове