актуальність насамперед

 

 

Times of Ukraine

 

 

actuality first

 

 

 

 

 

 

 

The Open

Social Tribune

 

 

 

 

Відкрита

Громадська

Трибуна

Головна - Home

 

 

 

 

 

Реклама у нас | Пишите нам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економіка - Экономика - Economics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг за новим порядком

відповідно до змін, внесених Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 №475

Хто має право на призначення субсидії?

Право на призначення субсидії мають сім'ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання, з урахуванням пільг, перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового платежу. Розмір обов'язкового платежу визначається для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу.

Як розрахувати розмір обов'язкового платежу?

1) Визначити середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні 6 місяців;

2) визначити дохід на одну особу шляхом поділу середньомісячного сукупного доходу на кількість членів домогосподарства;

3) отриманий результат поділити на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (з 01.01.2015 - 1176 грн), тобто визначити співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;

4) отриманий результат поділити на 2, а потім помножити на 15%, і таким чином визначити відсоток обов'язкової плати за житлово-комунальні послуги.

Яким чином можна отримати субсидію?

До управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації необхідно подати лише два документи:

- заяву про призначення житлової субсидії;

- декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Зазначені документи можуть бути надіслані поштою.

Особам, які отримували житлову субсидію протягом опалювального періоду 2014/2015 років, субсидія на наступний період призначатиметься на підставі раніше поданих документів, без необхідності надання Заяви і Декларації.

За який період враховуються доходи для призначення субсидії?

У разі звернення за призначенням субсидії у І кварталі - доходи враховуються за перші три квартали попереднього року.

У разі звернення в інший період - доходи за попередній календарний рік.

За бажанням громадян субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного (за три місяці, що передують місяцю, з якого призначається субсидія) сукупного доходу, після подання довідок за зазначений період за формами, затвердженими Мінсоцполітики.

Розмір пенсійної виплати враховується за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

Які доходи включаються та не включаються до сукупного доходу сімей, які претендують на одержання субсидії?

До сукупного доходу для призначення субсидії включаються усі види нарахованих доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб.

До сукупного доходу сім'ї не включаються:

- частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;

- частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;

- сплачені особою аліменти;

- доходи від розміщення депозитів;

- грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичних операціях;

- допомога громадських та благодійних організацій;

- допомога на поховання;

- одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

Які особливості врахування доходів?

Для працездатних осіб (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах; осіб, призваних на строкову військову службу), середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.

Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні виплати (допомоги при народженні (усиновленні) дитини, до досягнення дитиною трирічного віку, по догляду за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку, за дитиною-інвалідом віком до 18 років, інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю, а також компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги враховуються фактичні розміри стипендій і соціальних виплат.

Відмінена норма обов'язкового працевлаштування або перебування на обліку в центрі зайнятості працездатних осіб протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення.

Кому призначається субсидія?

Житлова субсидія призначається одному із членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації.

У яких випадках субсидія призначається, як виняток, за рішенням районних комісій?

- одиноко проживаючим непрацездатним громадянам на збільшену понад норму площу житла;

- виходячи з кількості осіб, які фактично проживають у житловому приміщенні на підставі підтверджуючих документів. Таким документом може бути довідка, що підтверджує місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, а також довідка про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;

- особі, яка зареєстрована у житловому приміщенні, але на яку не відкриті особові рахунки;

- у разі, якщо сім'я протягом 12 місяців перед зверненням здійснила одноразову покупку або оплатила послуги (будівництва, ремонту, мобільний зв'язок) на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень;

- у випадку коли державним соціальним інспектором з'ясовано, що сім'я має додаткові джерела для існування;

- індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, але які сплачують послуги;

- у разі смерті особи, на яку відкриті особові рахунки, до встановлення права власності на житло, одній із дієздатних осіб, яка на момент смерті власника житлового приміщення зареєстрована в ньому, а у разі, коли зареєстровані тільки недієздатні особи, - одному з їх опікунів.

На яку площу призначається субсидія?

Соціальна норма володіння чи користування загальною площею житла встановлена в розмірі 13,65 м2 на кожного зареєстрованого у житлі та додатково 35,22 м2 на домогосподарство.

На які норми користування комунальними послугами призначається субсидія?

Соціальні нормативи споживання холодної і гарячої води, водовідведення, вивезення побутових відходів, газопостачання, електричної енергії встановлено єдині для всієї України, виходячи з цього субсидія призначатиметься в межах таких норм споживання послуг:

1) водопостачання та водовідведення:

- постачання холодної води - 2,4 м3 на одну особу (за наявності центр. постачання гарячої води,

- 4 м3 на одну особу (за відсутності центр. постачання гарячої води),

- постачання гарячої води - 1,6 м3 на одну особу,

- водовідведення - 4 м3 на одну особу;

2) вивезення побутових відходів - 0,4167 м3 на одну особу на місяць;      

3) газопостачання:

- на опалення в опалювальний період - 7 м3 на 1 м2 площі * коригуючий коефіцієнт (0,982 - в індивідуальних будинках, 0,465 - в багатоквартирних житлових будинках);

- на газову плиту (приготування їжі) - 6 м3 на одну особу (за наявності лічильника), 3 м3 на одну особу (без лічильника);

- на газову плиту (приготування їжі і підігрів води- 9 м3 на особу (за наявності лічильника), 4,5 м3 на особу (без лічильника);

- на газову плиту і водонагрівач - 18 м3 на одну особу (за наявності лічильника, 9 м3 на особу (без лічильника);

4) електропостачання:

- на опалення в опалювальний період - 65 кВт/год. на 1 м2 площі * коригуючий коефіцієнт (0,982 - в індивідуальних будинках, 0,465 - в багатоквартирних житлових будинках);

- у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами - 130 кВт/год. на сім'ю з однієї особи + 30 кВт/год. на іншого члена сім'ї (за наявності центр. постачання гарячої води);

- 150 кВт/год. на сім'ю з однієї особи + 30 кВт/год. на іншого члена сім'ї (за відсутності центр. постачання гарячої води);

- у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами - 90 кВт/год. на сім'ю з однієї особи + 30 кВт/год. на іншого члена сім'ї (за наявності центр. постачання гарячої води);

- 120 кВт/год. на сім'ю з однієї особи + 30кВт/год. на іншого члена сім'ї (за відсутності центр. постачання гарячої води).

На який період призначається субсидія?

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням і розраховується окремо на опалювальний та неопалювальний сезони.

У разі звернення із заявою про призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону субсидія призначається з початку такого сезону.

Після закінчення терміну отримання субсидії управління праці та соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний період (12 місяців) для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді.

Якщо громадянин звернувся за призначенням субсидії в неопалювальний сезон і в цей період розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства, не перевищує обсягу визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсотка платежу, управління праці та соціального захисту населення розраховує розмір субсидії на початку опалювального сезону без додаткового звернення громадянин.

У яких випадках проводиться перерахунок розміру призначеної субсидії без звернення громадян?

- зміни цін і тарифів на послуги, на оплату яких призначено субсидію;

- встановлення Кабінетом Міністрів України нового розміру витрат громадян на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива;

- внесення змін до законодавства в частині надання окремим категоріям громадян пільг на оплату житлово-комунальних послуг;

- у разі встановлення рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або місцевої держадміністрації дати початку (закінчення) опалювального періоду не з першого та не до останнього числа місяця;

- отримання за запитом уточненої інформації про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами;

- проведення перерахунку розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі.

Перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється. Сума призначеної субсидії, яку органами соціального захисту населення переказано на рахунки виконавців/виробників послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і, яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується виконавцем/виробником як оплата обов'язкової часки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період.

Про які зміни необхідно повідомити орган соціального захисту населення?

Зміна у складі зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їх соціального статусу, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн.

У випадку ненадання інформації про зміни, дія субсидії припиняється з наступного місяця за місяцем, у якому відповідні зміни виникли.

Яка відповідальність у випадку надання недостовірної інформації?

Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок подання громадянином документів з недостовірними відомостями, повертається ним у подвійному розмірі.

У яких випадках припиняється надання раніше призначеної субсидії?

- за поданням житлово-комунальних організацій, якщо змінився власник особового рахунка або громадянин, якому призначено субсидію, не сплачує обов'язкову частку плати за житлово-комунальні послуги;

- якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи (не зазначив один із видів доходів) та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію;

- у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють надання субсидії (зокрема смерть одинокої особи);

- за заявою особи яка звернулася за призначенням субсидії.

У разі коли через несплату громадянином обов'язкової частки плати за житлово-комунальні послуги надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг припинено, громадянин набуває право на її призначення на наступний період після подання документів, що підтверджують погашення заборгованості, яка виникла за період отримання субсидії.

Наявність заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги не впливає на визначення права на призначення субсидії.

© Times of Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

друк сторінки | верх сторінки | попередня сторінка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Times of Ukraine. All rights reserved

 

 

 

 

Реклама у нас | Про нас | Пишіть нам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незалежний інформаційний проект

The Times of Ukraine - "Таймс оф Юкрэйн"

- "Таймс оф Юкрейн" - "Часи України"

- "Времена Украины"

 

 

Times of Ukraine

 

 

При повному або частковому використанні матеріалів Times of Ukraine посилання/активне посилання на проект обов'язкове