актуальність насамперед

 

 

Times of Ukraine

 

 

actuality first

 

 

 

 

 

 

 

The Open

Social Tribune

 

 

Times of Ukraine - Times of U

 

 

Відкрита

Громадська

Трибуна

Головна - Home

 

 

 

 

 

Реклама у нас | Пишите нам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путівник України - Путеводитель Украины - Ukraine Guide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Імміграція в Україну

Питання імміграції в Україну регулюється законом України «Про імміграцію», постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2002 №1983 «Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, Порядку оформлення і видачі посвідки на постійне проживання» та постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 №251 «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України» від 26 грудня 2002 №1983.

Особи, які постійно проживають за межами України, подають заяви про надання дозволу на імміграцію до закордонних дипломатичних установ України за місцем постійного проживання.

Заяву про надання дозволу на імміграцію заявник подає особисто до відповідного органу державної влади. За наявності поважних причин (хвороба заявника, стихійне лихо тощо) заява може надсилатися поштою або за дорученням заявника, посвідченим нотаріально, подаватися іншою особою.

За неповнолітніх осіб, а також осіб, яких у встановленому порядку визнано недієздатними, заяву про надання дозволу на імміграцію подають їх законні представники.

Якщо іммігрує один з батьків, якого (яку) супроводжують неповнолітні діти, він (вона) повинен подати заяву чоловіка (дружини), посвідчену нотаріально, про те, що він (вона) не заперечує проти імміграції дітей разом з батьком (матір'ю). У випадку відсутності такої згоди батько (мати) повинен подати рішення відповідного державного органу про залишення дітей при батькові (матері).

Зазначене рішення має бути легалізоване консульською установою України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Дозвіл на імміграцію в Україну надається в межах квоти імміграції. Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку по категоріях іммігрантів:

1) діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;

2) висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;

3) особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровану у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

4) особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;

5) особи, які раніше перебували в громадянстві України;

6) батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;

7) особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня надання їм статусу біженців в Україні чи притулку в Україні, а також їхні батьки, чоловіки (дружини) та неповнолітні діти, які проживають разом з ними;

8) особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції надається:

1) одному з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян України;

2) особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;

3) особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;

4) особам, імміграція яких становить державний інтерес для України;

5) закордонним українцям, подружжям закордонних українців, їх дітям у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України.

Для отримання дозволу на імміграцію разом із заявою встановленого зразка подаються:

1) копія документа, що посвідчує особу (підтверджує громадянство (підданство) чи статус особи без громадянства);

2) три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;

3) документ про місце проживання (в Україні та за кордоном);

4) документально підтверджені відомості про склад сім'ї (копії свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, документів про усиновлення, встановлення опіки чи піклування тощо);

5) документ, виданий лікувально-профілактичним закладом, про те що, особа не є хворою на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я. Особи, які постійно проживають за межами України, подають документ, виданий лікувальним закладом держави за місцем проживання, який підлягає легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Увага! Згаданий документ не подається:

- особами, які є одним з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітьми і батьками громадян України;

- особами, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;

6) довідка, видана компетентним органом держави попереднього проживання або її дипломатичним представництвом чи консульською установою в Україні, про відсутність судимості. У виняткових випадках такі відомості можуть бути отримані Департаментом чи територіальними органами і підрозділами шляхом надсилання відповідного запиту компетентним органам іноземних держав, з якими укладено договір про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах Увага! Згаданий документ не подається:

- особами, які є одним з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітьми і батьками громадян України;

- особами, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;

7) квитанція про сплату державного мита або консульського збору, якщо за дії, пов'язані з наданням дозволу на імміграцію, законодавством передбачена їх сплата, або документ, який підтверджує наявність пільг щодо сплати.

Відповідно до категорії іммігрантів додатково подаються наступні документи:

1) для діячів науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України - документ, що підтверджує підтримку їхнього клопотання центральним органом виконавчої влади України;

2) для висококваліфікованих спеціалістів і робітників, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України - копії документів, що підтверджують відповідність рівня кваліфікації спеціаліста або робітника вимогам, передбаченим у переліку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики;

3) для осіб, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровану у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України - копія документа про державну реєстрацію іноземної інвестиції в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США;

4) для осіб, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України та осіб, які є одним з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітьми і батьками громадян України - копії документів, що засвідчують їх родинні стосунки з громадянином України;

5) для осіб, які раніше перебували в громадянстві України - документ, який підтверджує, що особа раніше перебувала в громадянстві України;

6) для осіб, які є батьками, чоловіком (дружиною) іммігранта та його неповнолітніми дітьми - копії документів, що засвідчують їх родинні стосунки з іммігрантом, і документ про те, що іммігрант не заперечує проти їх імміграції та гарантує їм фінансове забезпечення на рівні не нижчому від прожиткового мінімуму, встановленого в Україні;

7) для осіб, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня надання їм статусу біженців в Україні чи притулку в Україні, а також їхнім батькам, чоловіку (дружині) та неповнолітнім дітям, які проживають разом з ними - копія документа, що підтверджує надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а також документ, що підтверджує факт безперервного проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років з дня надання їй статусу біженця в Україні чи притулку в Україні;

8) для осіб, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми – копія документа, що підтверджує встановлення особі статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, а також документ, що підтверджує факт безперервного проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років з дня встановлення їй статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

9) для осіб, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України- копії документів про призначення їх опікунами чи піклувальниками над громадянами України або про встановлення над ними опіки чи піклування громадянина України;

10) для осіб, особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням - документи, які підтверджують, що вони або хоча б один з їх батьків, дід чи баба, повнорідні брат чи сестра народилися або постійно проживали до 16 липня 1990 року на території, яка стала територією України відповідно до статті 5 Закону України «Про правонаступництво України», а також на інших територіях, що входили до складу Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР);

11) для осіб, імміграція яких становить державний інтерес для України - подання центрального органу виконавчої влади України про те, що імміграція особи становить державний інтерес для України.

У разі необхідності відповідні територіальні органи іпідрозділи, які забезпечують провадження у справах з питань імміграції, можуть затребувати інші документи, що уточнюють наявність підстав для надання дозволу на імміграцію, якщо це не суперечить Закону України «Про імміграцію», а також запросити для бесіди заявників чи інших осіб.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше непередбачено міжнародними договорами України. Копії цих документів, а також письмове підтвердження згоди на імміграцію та гарантії приймаючих осіб, передбачені пунктом 6 частини сьомої статті 9 Закону України «Про імміграцію» подаються нотаріально засвідченими.

Документи, відомості за якими можуть змінюватися, можуть бути подані протягом шести місяців від дня їх видачі.

У разі неподання особою всіх визначених цим Законом документів заява про надання дозволу на імміграцію не приймається. Термін розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію не може перевищувати одного року з дня її подання.

© Times of Ukraine

. . . .

Иммиграция в Украину

Вопрос иммиграции в Украину регулируется законом Украины «Об иммиграции», постановлением Кабинета Министров Украины от 26.12.2002 №1983 «Об утверждении Порядка формирования квоты иммиграции, Порядка производства по заявлениям о предоставлении разрешения на иммиграцию и представлениями о его отмене и выполнения принятых решений, Порядка оформления и выдачи вида на жительство »и постановлением Кабинета Министров Украины от 28.03.2012 №251« Об утверждении Порядка оформления, изготовления и выдачи вида на жительство и вида на жительство и технического описания их бланков и внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины» от 26 декабря 2002 №1983.

Лица, постоянно проживающие за пределами Украины, подают заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию в зарубежные дипломатические учреждения Украины по месту постоянного проживания.

Заявление о предоставлении разрешения на иммиграцию заявитель подает лично в соответствующий орган государственной власти. При наличии уважительных причин (болезнь заявителя, стихийное бедствие и т.п.) заявление может присылаться по почте или по поручению заявителя, удостоверенным нотариально, подаваться другим лицом.

За несовершеннолетних лиц, а также лиц, в установленном порядке признаны недееспособными, заявление о предоставлении разрешения на иммиграцию подают их законные представители.

Если иммигрирует один из родителей, которого (которую) сопровождают несовершеннолетние дети, он (она) должен подать заявление мужа (жены), удостоверенную нотариально, о том, что он (она) не возражает против иммиграции детей вместе с отцом (матерью) . В случае отсутствия такого согласия отец (мать) должен подать решение соответствующего государственного органа об оставлении детей при отце (матери).

Указанное решение должно быть легализовано консульским учреждением Украины, если иное не предусмотрено международным договором Украины.

Разрешение на иммиграцию в Украину предоставляется в пределах квоты иммиграции. Квота иммиграции устанавливается Кабинетом Министров Украины в определенном им порядке по категориям иммигрантов:

1) деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины;

2) высококвалифицированные специалисты и рабочие, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины;

3) лица, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 (ста) тысяч долларов США, зарегистрированную в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;

4) лица, которые являются полнородными братом или сестрой, дедом или бабой, внуком или внучкой граждан Украины;

5) лица, которые ранее находились в гражданстве Украины;

6) родители, муж (жена) иммигранта и его несовершеннолетние дети;

7) лица, которые непрерывно прожили на территории Украины в течение трех лет со дня предоставления им статуса беженцев в Украине или убежища в Украине, а также их родители, мужья (жены) и несовершеннолетние дети, которые проживают вместе с ними;

8) лица, которые непрерывно проживали на территории Украины в течение трех лет со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми.

Разрешение на иммиграцию вне квоты иммиграции предоставляется:

1) одному из супругов, если второй из супругов, с которым он находится в браке свыше двух лет, является гражданином Украины, детям и родителям граждан Украины;

2) лицам, которые являются опекунами или попечителями граждан Украины, или находятся под опекой или попечительством граждан Украины;

3) лицам, имеющим право на приобретение гражданства Украины по территориальному происхождению;

4) лицам, иммиграция которых представляет государственный интерес для Украины;

5) зарубежным украинском, супругами иностранных украинский, их детям в случае их общего въезда и пребывания на территории Украины.

Для получения разрешения на иммиграцию вместе с заявлением установленного образца подаются:

1) копия документа, удостоверяющего личность (подтверждает гражданство (подданство) или статус лица без гражданства);

2) три фотографии размером 3,5 х 4,5 см;

3) документ о месте жительства (в Украине и за рубежом);

4) документально подтвержденные сведения о составе семьи (копии свидетельства о рождении, свидетельства о браке, документов об усыновлении, установлении опеки или попечительства и т.п.);

5) документ, выданный лечебно-профилактическим учреждением, о том что, лицо не является больным хроническим алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией или инфекционными заболеваниями, перечень которых определен центральным органом исполнительной власти по вопросам здравоохранения. Лица, постоянно проживающие за пределами Украины, подают документ, выданный лечебным учреждением государства по месту жительства, который подлежит легализации в установленном порядке, если иное не предусмотрено международными договорами.

Внимание! Упомянутый документ не подается:

- Лицами, которые являются одним из супругов, если второй из супругов, с которым он находится в браке свыше двух лет, является гражданином Украины, детьми и родителями граждан Украины;

- Лицами, которые имеют право на приобретение гражданства Украины по территориальному происхождению;

6) справка, выданная компетентным органом государства предыдущего проживания или ее дипломатическим представительством или консульским учреждением в Украине, об отсутствии судимости. В исключительных случаях такие сведения могут быть получены Департаментом или территориальными органами и подразделениями путем направления соответствующего запроса в компетентные органы иностранных государств, с которыми заключен договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам Внимание! Упомянутый документ не подается:

- Лицами, которые являются одним из супругов, если второй из супругов, с которым он находится в браке свыше двух лет, является гражданином Украины, детьми и родителями граждан Украины;

- Лицами, которые имеют право на приобретение гражданства Украины по территориальному происхождению;

7) квитанция об уплате государственной пошлины или консульского сбора, если за действия, связанные с предоставлением разрешения на иммиграцию, законодательством предусмотрена их уплата, или документ, подтверждающий наличие льгот по уплате.

Согласно категории иммигрантов дополнительно подаются следующие документы:

1) для деятелей науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины - документ, который подтверждает поддержку их ходатайства центральным органом исполнительной власти Украины;

2) для высококвалифицированных специалистов и рабочих, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины - копии документов, подтверждающих соответствие уровня квалификации специалиста или рабочего требованиям, предусмотренным в перечне, утвержденном центральным органом исполнительной власти по вопросам труда и социальной политики;

3) для лиц, осуществили иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 (ста) тысяч долларов США, зарегистрированную в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины - копия документа о государственной регистрации иностранной инвестиции в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 (ста) тысяч долларов США;

4) для лиц, являются полнородными братом или сестрой, дедом или бабой, внуком или внучкой граждан Украины и лиц, которые являются одним из супругов, если второй из супругов, с которым он находится в браке свыше двух лет, является гражданином Украины, детьми и родителями граждан Украины - копии документов, удостоверяющих их родственные отношения с гражданином Украины;

5) для лиц, которые ранее находились в гражданстве Украины - документ, подтверждающий, что лицо ранее находилась в гражданстве Украины;

6) для лиц, являющихся родителями, супругом (супругой) иммигранта и его несовершеннолетними детьми - копии документов, удостоверяющих их родственные отношения с иммигрантом, и документ о том, что иммигрант не возражает против их иммиграции и гарантирует им финансовое обеспечение на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного в Украине;

7) для лиц, которые непрерывно прожили на территории Украины в течение трех лет со дня предоставления им статуса беженцев в Украине или убежища в Украине, а также их родителям, супругу (супруге) и несовершеннолетним детям, которые проживают вместе с ними - копия документа, подтверждает предоставление лицу статуса беженца в Украине или убежище в Украине, а также документ, подтверждающий факт непрерывного проживания лица на законных основаниях на территории Украины в течение трех лет со дня предоставления ей статуса беженца в Украине или убежище в Украине;

8) для лиц, постоянно проживающих на территории Украины в течение трех лет со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми - копия документа, подтверждающего установление лицу статуса лица, пострадавшего от торговли людьми, а также документ, подтверждающий факт непрерывного проживания лица на законных основаниях на территории Украины в течение трех лет со дня установления ему статуса лица, пострадавшего от торговли людьми;

9) для лиц, которые являются опекунами или попечителями граждан Украины, или находятся под опекой или попечительством граждан Украины-копии документов о назначении их опекунами или попечителями над гражданами Украины или об установлении над ними опеки или попечительства гражданина Украины;

10) для лиц, лицам, имеющим право на приобретение гражданства Украины по территориальному происхождению - документы, подтверждающие, что они или хотя бы один из их родителей, дед или бабка, родные брат или сестра родились или постоянно проживали до 16 июля 1990 на территории, которая стала территорией Украины в соответствии со статьей 5 Закона Украины «О правопреемстве Украины», а также на других территориях, входивших в состав Украинской Народной Республики, Западно-Украинской Народной Республики, Украинского Государства, Украинской Социалистической Советской Республики, Закарпатской Украины, украинской Советской Социалистической Республики (УССР)

11) для лиц, иммиграция которых представляет государственный интерес для Украины - представление центрального органа исполнительной власти Украины о том, что иммиграция лица представляет государственный интерес для Украины.

В случае необходимости соответствующие территориальные органы и подразделения, которые обеспечивают производство по делам по вопросам иммиграции, могут потребовать другие документы, уточняющие наличие оснований для предоставления разрешения на иммиграцию, если это не противоречит Закону Украины «Об иммиграции», а также пригласить для беседы заявителей или других лиц.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подлежат легализации в установленном порядке, если иное не предусмотрено международными договорами Украины. Копии этих документов, а также письменное подтверждение согласия на иммиграцию и гарантии принимающих лиц, предусмотренные пунктом 6 части седьмой статьи 9 Закона Украины «Об иммиграции» подаются нотариально заверенными.

Документы, сведения по которым могут изменяться, могут быть поданы в течение шести месяцев со дня их выдачи.

В случае непредставления лицом всех определенных этим Законом документов заявление о предоставлении разрешения на иммиграцию не принимается. Срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию не может превышать одного года со дня его подачи.

© Times of Ukraine

 

 

Иммиграция в Украину

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

друк сторінки | верх сторінки | попередня сторінка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertise with us | About us | Contact us

© Times of Ukraine®. All rights reserved

 

 

 

 

Реклама у нас | Про нас | Пишіть нам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independent information project

The Times of Ukraine

Незалежний інформаційний проект

The Times of Ukraine - "Таймс оф Юкрэйн"

- "Таймс оф Юкрейн" - "Часи України"

- "Времена Украины"

 

 

Times of Ukraine

 

 

When using materials of Times of Ukraine/Times of U in full or in part, the reference or the hyperlink to the Times of Ukraine/Times of U is obligatory. Not for commercial use. При повному або частковому використанні матеріалів Times of Ukraine посилання/активне посилання на проект обов'язкове