актуальність насамперед

 

 

Times of Ukraine

 

 

actuality first

 

 

 

 

 

 

 

The Open

Social Tribune

 

 

 

 

Відкрита

Громадська

Трибуна

Реклама у нас | Пишите нам

 

 

 

 

 

Реклама у нас | Пишіть нам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путеводитель Киева - Kiev Guide

 

Путівник України - Путеводитель Украины - Ukraine Guide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділ

Поділ - придніпровська частина міста, стародавній район ремісників і річковиків. Простягається вздовж Дніпра і Київської гавані, попід горами Старокиївською, Замковою, Щекавицею і Юрковицею між Пішохідним мостом через Дніпро і вулицею Заводською.

Назва походить від старослов'янського слова "подол" - низина, низинна місцевість.

Головні вулиці на Подолі - Сагайдачного, Костянтинівська, Набережно-Хрещатицька, Верхній і Нижній Вал, площі - Контрактова, Житньоторзька і Поштова.

Разом з Верхнім містом (Старим Києвом) і Печерськом Поділ складає найдавнішу частину міста. Перші поселення - за доби кам’яного віку (25-15 тисяч років тому, в т.ч. Кирилівська стоянка, розкопана на вулиці Фрунзе № 59-61). Включав в себе давні історичні місцевості: Біскупщину, Боричів, Гончарі, Дегтярі, Кожум'яки, Плоське.

Через Поділ протікала Почайна. Неодноразово зазнавав затоплень, руйнацій і пожеж. Після спустошливої пожежі 1811 Поділ майже повністю переплановано, укрупнено його квартали. Замість звивистих, вузьких завулків прокладено прямі вулиці - лінії (давню конфігурацію зберегли тільки декілька вулиць - Боричів Тік, Покровська, Притисько-Микільська).

Поділ дав назви Подільським району, узвозу, провулку. У 20-30-і роки Поділ мав назву Петрівка (Петрівський район) - від прізвища голови ВУЦВК Г.І. Петровського. На Подолі збереглися пам’ятки архітектури 12, 16-19 століть.

До Подолу з Верхнього міста ведуть декілька спусків. Найпопулярніший - Андріївський. Центр Подолу - велика Контрактова площа, де кожний будинок - пам’ятник. Старий корпус Києво-Могилянської академії - центру православного просвітництва слов’янських народів (заснована у 1632 р.).

На Подолі також знаходяться будинок Петра І, де за переказами він зупинявся; пам’ятник українському філософу Г.С. Сковороді (1976, І.П. Кавалерідзе). На Покровській вулиці - Покровська церква (1766) у стилі українського барокко архітектора І.Г. Григоровича-Барського, будинок золотих справ майстра Стрельбицького, дзвіниця церкви Миколи Доброго.

На Контрактовій площі з 1798 року щорічно проводилися Всеросійські ярмарки, для чого в центрі площі було збудовано Гостинний двір із 50 магазинами. Нині його відреставровано. Також відновлено церкву Богородиці Пірогощі (1136). Жіночий Флорівський монастир, відомий з 15 ст., відновлений після пожежі архітектором А.І. Меленським у 1822-1824 роках; Іллінська церква (1692), Миколи Притиска церква (1631), Набережно-Микільська церква (1772, І.Г. Григорович-Барський). Вулиця, що має дві назви - з одного боку Верхній вал, з другого - Нижній; Житній ринок, Річковий вокзал, Фунікулер.

Станції метрополітену: Контрактова Площа, Поштова Площа, Тараса Шевченка.

© The Kievan

. . . .

Подол

Подол - приднепровская часть города, древний район ремесленников и речников. Простирается вдоль Днепра и Киевской гавани, под горами Старокиевской, Замковой, Щекавицей и Юрковицей между пешеходным мостом через Днепр и улицей Заводской.

Название происходит от старославянского слова "подол" - низина, низменная местность.

Главные улицы на Подоле - Сагайдачного, Константиновская, Набережно-Крещатицкая, Верхний и Нижний Вал, площади - Контрактовая, Житнеторжская и Почтовая.

Вместе с Верхним городом (Старым Киевом) и Печерском Подол составляет древнейшую часть города. Первые поселения - в эпоху каменного века (25-15 тысяч лет назад, в т.ч. Кирилловская стоянка, раскопана на улице Фрунзе № 59-61). Включал в себя древние исторические местности: Бискупщину, Боричев, Гончары, Дегтяри, Кожемяки, Плоское.

Через Подол протекала Почайна. Неоднократно подвергался затоплениям, разрушениям и пожарам. После опустошительного пожара 1811 года Подол почти полностью перепланирован, укрупнены его кварталы. Вместо извилистых, узких переулков проложены прямые улицы - линии (древнюю конфигурацию сохранили только несколько улиц - Боричев Ток, Покровская, Притисско-Никольская).

Подол дал название Подольскому району, спуску, переулку. В 20-30-е годы Подол назывался Петровкой (Петровский район) - от фамилии председателя ВУЦИК Г.И. Петровского. На Подоле сохранились памятники архитектуры 12, 16-19 веков.

К Подолу с Верхнего города ведут несколько спусков. Самый популярный - Андреевский. Центр Подола - большая Контрактовая площадь, где каждый дом - памятник. Старый корпус Киево-Могилянской академии - центра православного просвещения славянских народов (основана в 1632 г.).

На Подоле также находятся дом Петра I, где по преданию он останавливался; памятник украинскому философу С. Сковороде (1976, И.П. Кавалеридзе). На Покровской улице - Покровская церковь (1766) в стиле украинского барокко архитектора И. Григоровича-Барского, дом золотых дел мастера Стрельбицкого, звонаря церкви Николая Доброго.

На Контрактовой площади с 1798 года ежегодно проводились Всероссийские ярмарки, для чего в центре площади был построен Гостиный двор с 50 магазинами. Сейчас он отреставрирован. Также восстановлена ??церковь Богородицы Пирогощи (1136). Женский Флоровский монастырь, известный с 15 в., восстановлен после пожара архитектором А.И. Меленским в 1822-1824 годах; Ильинская церковь (1692), Николая Притиска церковь (1631), Набережно-Никольская церковь (1772, И. Григорович-Барский). Улица, имеет два названия - с одной стороны Верхний вал, а с другой - Нижний; Ржаной рынок, Речной вокзал, Фуникулер.

Станции метрополитена Контрактовая Площадь, Почтовая Площадь, Тараса Шевченко.

© The Kievan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

друк сторінки | верх сторінки | попередня сторінка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© The Kievan. All rights reserved

 

 

 

 

Реклама у нас | Про нас | Пишіть нам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незалежний інформаційний проект

The Kievan - "Киеван" - "Киевлянин" - "Киянин"

- Інформаційна група The Times of Ukraine

 

 

The Kievan

 

 

При повному або частковому використанні матеріалів The Kievan посилання/активне посилання на проект обов'язкове