актуальність насамперед

 

 

Times of Ukraine

 

 

actuality first

 

 

 

 

 

 

 

The Open

Social Tribune

 

 

Times of Ukraine - TimesOfU.com

 

 

Відкрита

Громадська

Трибуна

Головна - Home

 

 

 

 

 

 

Advertise with us | About us | Contact us

 

 

 

 

 

Реклама у нас | Про нас | Пишіть нам

 

 

 

 

 

Суспільство і Культура - Общество и Культура - Society & Culture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етимологічний словник українських прізвищ

Українські прізвища є одні з найстаріших в Європі. У всякому разі у 18 столітті мало чи не всі українці носили прізвища. Деякі українці мали прізвища, які дали їх предкам ще в князівські часи.

Для порівняння французькі простолюдини отримали прізвища лише на початку 19 століття завдяки указу імператора Наполеона Першого.

Російські селяни отримали прізвища лише після Реформи 1861 року. Тому у росіян так багато прізвищ Іванов, Петров, Сідоров.

Виписуючи «вольну» вчорашнім кріпакам їм давали прізвища за ім’ям батька. Імена Іван, Петро, Сидір на той час були найпоширенішими в російських дєрєвнях та селах.

Єдиним народом Європи в якого немає до сих пір сталих прізвищ є ісландці. У них ім’я батька автоматично стає прізвищем для дитини. Тому чоловіки мають прізвища на кшталт Петерсен (син Петера), а жінки Петердоттір (донька Петера).

Морфологія українського приз віща

Окрім давності українського прізвища воно ще має най розгалуженішу серед індоєвропейців морфологію формування. Можна лише перелічити суфікси, які формують українське прізвище.

В першу групу слід віднести прізвища, які фомуються двома суфіксами:

-ен-ко: Коваленко, Бондаренко, Євенко, Зленко;

-єн-ко: Галаєнко, Мотрієнко, Саєнко, Стратієнко;

-ень-ко: Витребенько, Опенько, Потебенько;

-ей-ко: Бутейко, Ламейко, Мацейко, Шумейко;

-інь-ко: Колінько, Чирінько;

-оч-ко: Борочко, Ромочко, Семеночко, Толочко;

-ов-ський (-ів-ській): Боровський, Барановський, Васильківський;

-ев-ський Алчевський, Гриневський, Довгалевський, Миклашевський, Могилевський;

-єв-ський: Трублаєвський, Марієвський;

-ець-кий: Борецький, Гриневецький, Корецький, Маковецький.

В другу групу ввійшли прізвища, які формуються за допомогою одного суфіксу:

-ко: Бутько, Гойко, Громико, Гречко, Гришко, Данилко, Лучко, Лазірко, Медведько;

-ський: Скоропадський, Коцюбинський, Латанський, Лобачевський;

-цький: Балицький, Брицький, Городоцький, Кульчицький, Луцький;

-вич: Андрухович, Зінкевич, Ликович, Малкович, Шухевич;

-ич: Білич, Ганич, Зварич, Кулинич, Маринич, Унич, Усич;

-ів: Демків, Іванів, Іванців, Каськів, Луцьків, Марків, Петрів;

-шин: Василишин, Гнатишин, Григоришин, Данилишин, Дмитришин, Романишин;

-во (о): Миклухо, Хитрово, Дурново;

-ій: Богазій, Мамій, Палій, Плаксій, Погасій, Повалій, Червоній;

-ий (-ій): Горовий, Гайовий, Лановий, Латаний, Ломовий, Червоний,Луговий, Лютий, Розпутній, Цимбалістий, Яловий;

-ей: Артазєй, Бачей, Галатей, Ромей, Тиндарей, Шиндарей;

-ак: Єрмак, Приймак, Сторчак, Сучак, Шестак, Щербак, Ярмак;

-ач: Бовтач, Грач, Калач, Спотикач, Трач;

-як: Вітряк, Дзюб’як, Коров’як, Коряк, Пагутяк, Третяк;

-ик: Бердник, Ландик, Линдик, Пасічник, Пендик,Петик, Петрик, Томчик, Шупик, Шудрик, Ющик;

-ин: Василин, Петрин, Улянин;

-ук (-юк): Башук, Дмитрук, Гайдук, Михайлюк, Москалюк, Тарасюк, Сердюк, Сторожук, Ялюк, Янюк;

-чук: Гайчук, Гордійчук, Кравчук, Корнїйчук, Паламарчук;

-щук: Верещук, Волощук, Лящук, Семещук, Паращук, Поліщук, Ющук, Ящук;

-ець (-єць): Головець, Дурдинець, Ємець, Коломієць, Компанієць, Кононець, Роменець, Уманець;

-ла: Бамбула, Гамула, Притула, Забіла;

-ло: Бурмило, Гопкало, Мазило, Полохало, Трясило, Шамрило, Шумило;

-йло Гржимайло, Мазайло,Міняйло, Стигайло, Свидригайло, Поривайло;

-ба: Дзюба, Кандиба, Коцюба, Скиба, Погиба, Шкараба;

-да: Блинда, Майборода, Лагойда, Негода, Плачинда, Пригода;

-ай: Гарай, Мамай, Нехай, Поривай;

-ра: Бандера, Вегера, Магера, Петлюра, Шекера;

-но: Ліхно, Махно, Овсюхно, Юхно;

-ан: Боган, Балабан, Корбан, Трухан, Таран;

-ян: Гоян, Троян, Слободян, Стоян, Шиян;

-он: Баціон, Галаціон, Сластьон, Ціон;

-ман: Гаман, Лахман, Коман, Роман;

-ун: Балакун, Бобрун, Бовкун, Вергун, Вередун, Гарун, Кордун, Мазун, Прядун, Свистун, Трясун;

-уй(юй): Блюй, Пулюй;

-ух: Балабух, Бобух, Дідух;

-ар: Бляхар, Крамар, Кожухар, Гамар;

-яр: Столяр, Смоляр, Соляр;

-ця: Копаниця, Костриця, Юхниця.

Українське прізвище, як це властиво для більшості європейців, формувалося від імені батька, дуже рідко від імені матері. Суфікси, та їх комбінації які додаються до імені батька чи матері є такими:

-ко;

-чук;

-ук;

-юк;

-ець;

-ич;

-ин;

-ін;

-шин;

-ський;

-цький;

-ен-ко;

-н-ко;

-ов-ич;

ев-ський;

-єв-ський

Георгафічну приналежність місця формування того чи іншого прізвища можна відслідкувати таким чином: комбінація суфіксів -ен-ко, -єн-ко, -ець вказують на Придніпровя, Центральну Україну та Полісся. Суфікс -ко більш поширений на Галичині, але не може вважатися виключно галицьким. Суфікси -чук, -ук та –юк вказують на Поділля, Буковину та Волинь. Виключно галицькими суфіксами є -ин, -ін, -шин. Комбінація суфіксів -ов-ич може вказувати і на Закарпаття і на Волинь. Суфікс -ич притаманний Лемківщині. Суфікси та комбінації суфіксів -ський, -цький, -ов-ський, -ев-ський, -єв-ський не мають якогось окремого географічного забарвлення.

Список патронімічних прізвищ, які походять від якогось окремого імені, або варіанту імені:

А

Абрам – Абраменко – Абрамчук – Абрамець - Абрамик - Абрамовський

Авдій – Авдієнко – Авдійчук – Авдієць

Авраам – Авраменко – Аврамчук – Аврамець - Аврамчик

Адам – Адам – Адаменко – Адамчук – Адамюк – Адамець – Адамик – Адамів – Адамко – Адамович - Адамовський – Адамський – Адамчак - Адамяк

Август - Августюк - Августович - Августовський

Августин - Августинюк - Августинович - Августиновський

Аврам - Авраменко - Аврамець - Аврамчук

Азарій – Азаренко - Азарчук - Азаркевич - Азарський - Азарянський

Александр – Александренко – Александрук – Александрів – Александрович – Александровський

Алексей – Алексенко – Алексеєнко – Алексейчук – Алексюк – Алексієвець – Алексик – Алексишин – Алексевич – Алексєєвич - Алексієвський

Ананій – Ананенко – Ананченко – Ананчук – Ананійчук – Ананович

Андрей – Андреєнко – Андрейчук – Андрейко – Андреєвич - Андреєвський

Андрій – Андрієнко – Андрійко - Андрійчук – Андрієць – Андрійчик – Андріїв – Андрійчин –Андрійович - Андрієвич – Андрієвський

Андрос – Андросенко – Андросюк – Андресіюк

Андрош – Андрощенко - Андрощук – Андрощак

Архип – Архипенко – Архипчук – Архипів – Архипович

Антип – Антипенко – Антишко - Антипчук – Антипець – Антипко – Антипик – Антипович

Афанасій – Афанасенко – Афанащенко – Афанасик – Афанаськів

Б

Базиль – Базилько – Базилюк – Базилевич – Базилич – Базилевський

Богдан – Богдан - Богданенко – Богданченко – Богданюк – Богданець – Богданів – Богданович Богданич – Богдановський

Борис – Борисенко – Борисюк - Борищук – Борисець – Борисів

В

Вавро (варіант імені Лавро або Лаврін) – Вавриненко – Вавринчук – Ваврищук - Вавринюк – Вавринець – Ваврин – Ваврів – Вавринів – Вавринкевич – Ваврич – Ваврик – Вавричук – Вавриків – Ваврикович – Вавришин Вавришів – Ваврух – Ваврих – Ваврушко – Ваврисюк - Ваврисевич

Вакула – Вакуленко – Вакульчук – Вакульців - Вакулко - Вакульський

Валентин – Валентієнко - Валенко – Валентюк - Валентик – Валенкевич – Валентецький

Валько (варіант імені Валентин) – Валько – Вальчук – Вальків – Валькович – Вальчишин – Вальчиковський

Ю

Юрій, Юрко – Юрченко – Юрійчук- Юрчук – Юрчишин – Юрців – Юровський

Юхим – Юхименко, Єфименко – Юхимчук – Юхимець

Юхно – Ющенко – Ющук – Ющик – Юхниця – Юхневич – Юхновський

Я

Яким - Якименко – Якимчук – Якимець - Якимів

Яків – Яковенко – Яковченко – Яковець – Яковчук - Яковишин

Ян – Янченко - Яненко – Янчук – Янюк – Янів – Яневський

Ярема – Яременко – Яремченко – Яремко – Яремчук – Яремський

Яресь – Ярошенко - Яресько – Ярощук – Ярошевський

Ясько – Яськовець – Яськів – Ясевич

Яшко – Яшко – Ященко – Ящук

Яць – Яценко – Яцко – Яценюк – Яцюк – Яцук – Яців – Яцевич

Матронімічні призвіща

Морфологія творення матронімічних прізвищ аналогічна патронімічним. Ось спосок прізвищ. Які походять від імені матері:

В

Варвара – Варваренко – Варварчук – Варварук – Варварюк – Варварич – Варварецький

Варка – Варченко – Варчук – Варич – Варський

Василина – Василиненко – Василинюк – Василинин

Василиса – Василищенко – Василисюк – Василишин – Василисяк

Г

Галина – Галенко – Гальчук – Галкевич – Галич

Галшка – Галщук – Галшкевич

Гапка – Гапенко – Гапчук – Гапич

Ганна – Ганенко – Ганчук – Ганич

Горпина – Горпиненко – Горпинчук – Горпинич

К

Катерина – Катериненко – Катериненчук – Катеринич

Килина – Килиненко – Килинчук – Килинич

...

Ф

Федора – Федорин – Федоринин

Я

Ялена – Ялененко – Яленчук – Яленський (Ялена – давньоукраїнський варіант імені Олена)

Ярина – Яренко – Яринчук

Козацькі прізвища

Козацькі прізвища діляться на дві групи: прізвища козацької старшини та прізвища рядових запорозьких козаків. Першу групу характеризують суфікс –ий за частиною мови вони є якісні прикметники, тобто такі, що відповідають на запитання «який?», а другу явна ознака на походження від прізвиськ, які давалися козакам на Січі.

Прізвища козацької старшини:

Б

Баштовий – основа прізвища іменник «башта»

Безкровний – двослівна основа «без крові»

Берестяний - основа прізвища іменник «берест» - назва дерева

Блаватний - основа прізвища іменник «блават» - квітка синього кольору

Буденний - основа прізвища дієслово «будити»

Будний – основа прізвища іменник «буда»

В

Важний

Возний

Вороний

Г

Гайовий

Горовий

Грамотний

Громовий

З

Загребельний

Задорожний

Залужний

Замковий

Замогильний

Зарічний

Я

Яловий

Ярий

Прізвища пересічних козаків як вже зазначалося походять від прізвиськ. Як правило основа таких прізвищ складається з двох та більше слів. Ось нижче подається перелік таких прізвищ:

Безпалко

Довгаль

Довгоніс

Двохкровний

Голодайло

Горбатий

Голоногий

Горбоніс

Гукайло

Храпко

Будяк

Бодня

Гопкало

Гопак

Заїка

Задерихвіст

Зубатий

Казан

Качан

Кожух

Кордун

Крутоніг

Крутивус

Куц

Куций

Куцоногий

Мережаний

Мудрик

Нетудихата

Непийпиво

Оселедець

Оселедчик

Панібудьласка

Перервирядно

Пророк

Прядун

Розкаряка

Розум

Ропкало

Скалозуб

Сковорода

Стріха

Товстоніг

Торботряс

Торбохват

Трусиголова

Тягнирядно

Чмих

Чемерис

Шляхетські та попівські прізвища

Характерною ознакою шляхетських та попівських українських прізвищ є суфікси -ич, ов-ич, -ський, -цький, ов-ський, ів-ський, -ев-ський, єв-ський. Слід зазначити, що прізвища з суфіксами -ич, ов-ич є за рідкісними винятками патронімічними або матронімічними, а прізвища з суфіксами -ський, -цький, ов-ський, ів-ський, -ев-ський, єв-ський мають як мінімум три шляхи утворення: топонімічний; патронімічно-матронімічний; словотвірний (шляхом прибавляння вищезгаданих суфіксів до будь-якої основи).

Властиво, лише прізвища топонімічні можна назвати суто шляхетськими, позаяк вони вказували на те, що шляхтич володіє тим чи іншим населеним пунктом: містом, містечком, селом чи хутором.

Прізвище патронімічно-матронімічні на кшталт Андрієвський, Еленинський, Іваницький, Марієвський, Олецький, Романовський, Томський, Яновський є по своїй суті псевдошляхетськими або пізньошляхетськими. Вони зявлялися в другій половині 18 століття, коли з козацької старшини в Україні почала активно формуватися дворянська верства.

Прізвища типу Головацький, Латанський, Лобачевський, Ногачевський, Носачевський, Розумовський, Ушинський формувалися шляхом додавання до основи або вже готового прізвища шляхетських суфіксів.

Прізвища осіб духовних звань також мають шляхетські суфікси, але їх спосіб утворення інший і розглядатиметься в підрозділі релігійних прізвищ.

Шляхетські прізвища:

А

Артемович

Арцимович

Б

Бабанський

Барський

Барковський

Браницький

В

Василевич

Василевський

Вишневецький

Г

Гриневич

Гриневський

Гриневецький

Д

Демкович

Домонтович

Думанський

Є

Єзерський

Ж

Журавський

Журахівський

З

Заболоцький

Зарецький

Затонський

Зінкевич

І

Іванович

Іваницький

Ілайський

Іляшевич

Ісаєвич

Ісаковський

Ю

Юрієвич

Юрківський

Юровський

Юхновський

Я

Ясинський

Яцевич

Ярський

Особливо слід відзначити прізвище осіб духовного звання, які надавалися церковними ієрархами після закінчення семінарій та Могилянської Академії в 18–19 століттях. Це прізвища:

Вознесенський

Нікольський

Рождественський

Поводіякопосухуходященский

Спасокукоцький

Спаський і так далі.

Топонімічні прізвища

Топонімічні (відтопонімічні) прізвища походять від назв місцевості. Це можуть бути міста, містечка, села, хутори, ріки, озера, назви гір, урочищ і так далі. Суфікси, якими формуються такі прізвища є -ський, -цький, -ів-ський, -ов-ський та –ець, -єць. Нижче подано перелік відтопонімічних прізвищ:

Білоцерківець

Борисполець

Броварський

Богуславець

Бучацький

Васильківський

Вишневецький,

Вишневський

Горецький

Глухівський

Глуховець

Достоєвський

Дніпренко

Дністровий

Кагарлицький

Коломієць

Конотопець

Корецький

Кульчицький,

Ліщинський

Лубенський

Луб’янський

Макарівський

Миргородський

Монастирищенський

Носівський

Олевський

Обухівський

Полтавець

Потоцький,

Радецький

Росавець

Савинецький,

Саксаганський

Синявський

Синячевський

Сідлецький

Смілянський

Томилянський

Чернинський,

Черняхівський

Чигиринський

Чигринський

Узинець

Улецький

Уманець

Яворський

Яворівський

Яновський (від села Янівка)

Ясинський

Ясинець

Анімалонімічні прізвища

Прізвища, які походять від назв тварин прийнято називати анімалітонімічними (від англійського animal - тварина). Оскільки прізвища. Що походять від назв риб не є численними в Украхні ми їх долцчили до анімалістичних. Ничще подаються такі прізвища:

Бик

Бубир

Ведмідь

Вовк

Віл

Заєць

Кібець, Кібчак, Кобець

Кіт, Котик

Кріль, Король, Кроль

Ластівка, Ластовка

Лисиця

Медвідь

Сом

Тур

Щупак

Деривативами від вищеназваних є:

Бобиренко, Бубирекно

Вовчук

Вовченко

Воленко

Волюк

Воробчук

Биковець

Бичко

Зайчук

Зайченко

Зайковець

Котенко

Котовський

Лисаченко

Лисачук

Медведенко

Медведчук

Медведько

Сомчук

Соменко

Туренко

Турчук

Турянчик

Щупенко

Щупик

Орнітонімічні прізвища

Прізвища, які походять від назв птахів прийнято називати орнітонімічними:

Беркут

Бусол

Воробей

Горобець

Журавель

Орел

Снігур

Сокіл

Соловей

Чорногуз

Бусленко

Горобченко

Горобчук

Журавленко

Журавлюк

Орленко

Орлюк

Снігуренко

Соколенко

Соколюк

Соловейченко

Соловейчик

Солов’яненко

Етнонімічні прізвища

Назви народів також стали джерелом творення прізвищ. Так старі назви наших найближчих сусідів турчин (турок), волошин (румун), лях (поляк), литвин (білорус), москаль (росіянин), та стара самоназва русин дала такі прізвища:

Волошин

Волощенко

Волощук

Литвин/Літвін

Литвиненко/Літвіненко

Литвинчук/Літвінчук

Литвинюк/Літвінюк

Лях

Ляшко

Ляшенко

Ляшок

Лящук

Москаль

Москаленко

Москалець

Москалюк

Русин

Русинський

Турчин

Турчиненко

Турчинець

Турчинів

Угрин

Угринович

Флоронімічні прізвища

Прізвища, які походять від назв рослин - флоротонімічні:

Береза

Березовський

Верба

Вербицький

Гарбуз

Кавун

Ковила

Осика

Осичук

Тополь

Хатньовжиткові прізвища

Прізвища, що походять від назв будівель, хатніх предметів та назв наїдків:

Бараболя

Баштовий

Борщ

Бульба

Ворітний

Клуня

Заклунний

Макітра

Макогон

Марципан

Пиріг

Сало

Сковорода

Слоїк

Метеорологонімічні прізвища

Прізвища, які походять від метеорологічних термінів ми пропонуємо класифікувати як метеорологонімічні:

Вітер

Вітренко

Вітрецький

Буря

Грім

Громовенко

Громовецький

Гром’юк

Злива

Мороз

Морозенко

Морозюк

Хмара

Хмарченко

© Times of Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

друк сторінки | верх сторінки | попередня сторінка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertise with us | About us | Contact us

© Times of Ukraine. All rights reserved

 

 

 

 

Реклама у нас | Про нас | Пишіть нам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independent information project

The Times of Ukraine

Незалежний інформаційний проект

The Times of Ukraine - "Таймс оф Юкрэйн"

- "Таймс оф Юкрейн" - "Часи України"

- "Времена Украины"

 

 

Times of Ukraine

 

 

When using materials of Times of Ukraine/Times of U in full or in part, the reference or the hyperlink to the Times of Ukraine/Times of U is obligatory. Not for commercial use. При повному або частковому використанні матеріалів Times of Ukraine посилання/активне посилання на проект обов'язкове